Sekretess policy

Introduktion

Denna integritetspolicy, som senast uppdaterades 19/09/2018, beskriver de databehandlingsrutiner som utförs av PlayMillion.

Här på PlayMillion vill vi göra det enkelt och smidigt för våra kunder, och i det ingår att vara tydliga, transparenta och öppna med vad vi samlar in, samt hur och varför vi använder de uppgifter vi samlar in. Den här sidan syftar till att klargöra allt som rör det här.

Vår policy förklarar hur vi använder dina personuppgifter, oavsett om du bara är på besök, gör en insättning eller spelar ett av våra spel. I denna policy finns information som du kanske inte redan vet rörande dina dataskyddsrättigheter, omständigheter där vi delar och inhämtar uppgifter om dig och hur vi använder dessa uppgifter för att göra marknadsföringen du mottar mer personlig, så ta dig tid och läs igenom alla avsnitt noggrant.

Om vi gör några väsentliga ändringar av denna policy kommer vi informera dig.

Observera att alla våra medarbetare regelbundet utbildas i informationssäkerhet och måste följa interna policyer och rutiner när de hanterar dina uppgifter.

Vi hoppas att den här sidan är till hjälp, men skulle du ha några frågor gällande dataskydd, är det bara att kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) på [email protected]

Vår garanti med denna integritetspolicy

PlayMillion kommer alltid att värdera och respektera integriteten hos var och en av sina kunder, och vi skyddar den genom denna integritetspolicy. PlayMillion bekräftar att dina personuppgifter är dina personuppgifter. Din integritet är viktig både för dig och för oss och vi ger dig följande garanti:

PlayMillion har åtagit sig att skydda din integritet. Vi tror på att använda dina personuppgifter för att göra saker enklare och bättre för dig. Vi kommer alltid att hålla dina personuppgifter säkra. Vi kommer att vara tydliga och öppna med dig om varför vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem. I de fall du har valmöjligheter eller rättigheter, kommer vi att förklara dem för dig och respektera dina önskemål.

De typer av uppgifter vi samlar in

Vi samlar in två typer av uppgifter och information från våra kunder.

”Personuppgifter”
Personuppgifter som kan användas för att identifiera en individ. De personuppgifter vi samlar in via våra tjänster inkluderar uppgifter som lämnas direkt av dig, såsom: telefonnummer; fullständigt namn; e-postadress; bostadsadress; födelsedatum; betalningsmetod (t.ex. kreditkortsnummer); och annan finansiell information som vi kan behöva för att tillhandahålla våra tjänster. Vi samlar även in personlig information från din enhet (t.ex. platsdata, IP-adress) och information om din aktivitet på tjänsterna (t.ex. vilka sidor du besökte, hur du bläddrade, var du klickade, och vad du gjorde etc.).

”Icke-personlig information”
Den andra typen av information är oidentifierad och icke-identifierbar information om dig som kan bli tillgänglig eller samlas in via ditt användande av tjänsterna. Vi är inte medvetna om användarens identitet från vilken den icke-personliga informationen har samlats in. Icke-personlig information som samlas in kan inkludera information om din samlade användning av våra tjänster och teknisk information som överförs av din enhet, inklusive viss program- och hårdvaruinformation (t.ex. information om webbläsare och vilket operativsystem din enhet använder, språkinställningar, åtkomsttid och domännamn för den webbplats från vilken du länkade till tjänsterna etc.), i syfte att förbättra funktionaliteten hos våra tjänster.

Om vi kombinerar personlig information med icke-personlig information, kommer den kombinerade informationen att behandlas som personuppgifter så länge den förblir kombinerad.

Hur vi samlar in din information

Insamling av information om dig som du ger oss

PlayMillion samlar in personlig information om dig när du använder våra tjänster. En del av den ger du oss direkt, till exempel när du registrerar ett konto eller sätter in pengar. Annan information samlas in i samband med din interaktion med oss, som när du lägger insatser eller kontaktar vår kundtjänst och via cookies (se det särskilda avsnittet om cookies för mer information om hur vi använder dem). Om du samtycker, spelar vi dessutom in telefonsamtal till oss. Vi samlar också in information om hur du får tillgång till, visar, delar, bidrar till och kommunicerar med och via våra tjänster, t.ex. när du gör kommentarer via våra sociala medier eller chattfunktioner.

Insamling av information om dig via din enhet

Vi samlar in information från de enheter du använder när du använder innehåll, produkter och tjänster på PlayMillion. Denna information inkluderar men är inte begränsad till följande: din IP-adress (ett nummer som identifierar en specifik enhet på internet och krävs för att din enhet ska kunna kommunicera med webbplatser), hårdvarumodell, operativsystem och versionsnummer.

Insamling av information om dig via cookies

Vi kan samla in information om din dator, inklusive i förekommande fall din IP-adress, ditt operativsystem och webbläsartyp, i systemadministrationssyfte och för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer. Det här är statistisk data om våra användares webbläsarbeteende och identifierar ingen enskild person.

Av samma anledning kan vi inhämta information om din internetanvändning, generellt genom att använda en cookie-fil som lagras i din webbläsare eller på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till hårddisken på din dator. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig tjänst. Några av de cookies vi använder är avgörande för att webbplatsen ska kunna fungera. De cookies vi använder kan grupperas i fyra separata kategorier och förklaras i avsnittet om cookies längre ned.

Insamling av information om dig via externa företag

För att kunna följa lagstadgade skyldigheter angående KYC (kundkännedom) jämför vi informationen du gett oss med BankID som bekräftar om informationen är korrekt. Vi loggar och sparar denna information.

När en kund från Sverige öppnar ett konto, samt vid varje inloggning, hämtar vi information från SpelPaus för att kunna bedöma om vi måste begränsa tillgängligheten till våra tjänster. Vi loggar och sparar denna information.

Vi använder offentligt tillgänglig information (till exempel från sociala medier) för att hjälpa oss att bekräfta den information vi har fått och vi loggar och sparar denna.

Hur använder vi den information vi samlar in?

Vi använder och delar personlig information på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifterna lämnas endast ut till en tredje part i den utsträckning som krävs för det specifika ändamålet, enligt vad som anges i denna integritetspolicy, och i sådana fall kräver vi att den berörda tredje parten godkänner att behandla sådana uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Den information vi samlar in, som kan inkludera ”Personuppgifter”, används i följande syften:

 • För att skapa ditt konto och tillhandahålla våra tjänster (t.ex. utföra dina in- och utbetalningar etc.); Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är fullgörandet av kontraktet.
 • För att identifiera och verifiera din åtkomst till vissa funktioner; Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.
 • För att visa att du har en vinst (i vinnarmeddelandet på vår webbplats eller på en turnerings resultattavla) med hjälp av ditt användarnamn. Vi avråder dig från att använda något som kan identifiera dig personligen, men det väljer du själv. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.
 • För att kommunicera med dig och för att informera dig om de senaste uppdateringarna; Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.
 • För att marknadsföra våra egna eller våra affärspartners och affiliates webbplatser och produkter; Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är fullgörandet av kontraktet.
 • För att ge dig annonser; Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.
 • För att utföra research eller anonyma analyser i syfte att förbättra och skräddarsy våra tjänster efter dina behov och intressen; Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.
 • För underhåll och felsökning av våra tjänster, samt för att besvara dina frågor; Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke. och
 • För att utreda överträdelser och upprätthålla våra policyer, enligt lag, förordning eller andra typer av statliga bestämmelser, eller för att följa ett domstolsföreläggande eller en liknade juridisk process eller för att besvara en myndighetsbegäran. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är de rättsliga skyldigheterna.
 • För att granska vissa aspekter av vår affärsverksamhet. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är de rättsliga skyldigheterna.

Företag som tillhandahåller tjänster åt oss

Vi delar dina personuppgifter med externa organisationer som utför ett antal olika tjänster på uppdrag av PlayMillion. Vi utför kontroller för att säkerställa att de företag vi jobbar med ger dina uppgifter samma omsorg och skydd som vi gör. Dessa företag är precis som vi skyldiga att behandla dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, och vi är även förpliktigade att ha avtal på plats för att förstärka dessa skyldigheter.

De huvudsakliga funktioner som utförs eller kan utföras, helt eller delvis, av tredje part anges nedan:

 • Hantering och utförande av marknadsföringskampanjer
 • Betalningshantering och verfiering
 • Kontroller i syfte att bekämpa bedrägerier och penningtvätt samt id-verifiering
 • Kontroller för att upptäcka oegentligheter i användandet av våra produkter och tjänster
 • Webbhotell, tjänster för onlineinnehåll och datalagring
 • Hantering av kampanjer, tävlingar och erbjudanden
 • Dataanalys och datarensning
 • Marknadsundersökningar och insamlande eller analyser av feedback från kunder
 • IT-tjänster och support
 • Tjänster relaterade till revision, juridik och regelefterlevnad
 • Lagring av uppgifter för tillsynsmyndigheters åtkomst

Delning av information med Experian

Om du inte vill att vi delar dina personuppgifter med Experian, kan du inte öppna ett konto och använda våra ”betala för att spela”-produkter och tjänster.

Vi använder oss av verktyg och tjänster som tillhandahålls av Experian för id-verifiering av våra kunder i Storbritannien och Danmark. Uppgifterna överförs till Experian och en sökning utförs med hjälp av deras produkter för att kontrollera riktigheten i den information som lämnats till oss. På grund av detta är vi skyldiga att berätta för dig att:

 • i. Experian kan kontrollera de uppgifter kunden har lämnat mot uppgifter i en databas (offentlig eller annan) till vilken Experian har tillgång för att utföra den relevanta verifieringstjänsten,
 • ii. Ett särskilt fotavtryck (ej kredit) lämnas av Experian, och
 • iii. En redogörelse för det beslut som fattats finns tillgänglig för oss att hämta för granskningsändamål.

Delning av information med licensmyndigheter

Vi måste följa en rad licens- och regleringskrav, varav en del involverar användandet av personlig och icke-personlig information.

SAFE (elektronisk datalagringstjänst):

I Schleswig-Holstein (med användande av din personliga och icke-personliga information) och Danmark (med användande av din icke-personliga information) skickar vi dina uppgifter till en tredje part som är kontrollerat ”SÄKER” där den berörda tillsynsmyndigheten har full åtkomst till den.

Informationskrav från tillsynsmyndigheter:

På regelbunden basis, i alla licensierade jurisdiktioner, är vi juridiskt skyldiga att producera rapporter som innehåller icke-personlig information. Rapporterna består av saker som antal självuteslutningar, antal registreringar, antal klagomål och antal misstänkta transaktioner rapporterade till myndigheterna.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge vi har giltiga juridiska skäl att göra det, vilket inkluderar att tillhandahålla dig med tjänsterna du har begärt, uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och tillämpa våra avtal.

Hur länge vi behåller olika typer av personuppgifter kan variera beroende på varför vi inhämtade dem, anledningen till att vi behandlar dem och de juridiska krav som är kopplade till dem. När vi fastställer tiden för vår lagring och borttagning av uppgifter tar vi hänsyn till en rad olika faktorer, inklusive tillämplig lagstiftning och standarder gällande spel och spelande, penningtvättsbekämpning, beskattning, betalningsbehandling och hantering av klagomål, behovet av att förhindra eller upptäcka brott eller annat missbruk av våra tjänster samt revisionskrav. För att uppfylla våra skyldigheter måste en del av dina personuppgifter bevaras under en viss tidsperiod efter att du inte längre är kund. När vi inte längre behöver uppgifterna för att uppfylla skyldigheterna ovan, raderar vi dem på ett säkert sätt eller anonymiserar dem.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad

Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter vi har om dig:

 • Rätten att bli informerad. Öppenhet kring hur vi använder personuppgifter. Därav denna utförliga integritetspolicy.
 • Rätten till åtkomst. Detta gör det möjligt för dig att t.ex. begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten till korrigering. Korrigering/rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig korrigerade/rättade.
 • Rätten till radering. Detta gör det möjligt för dig att be oss radera dina personuppgifter [känt som ”rätten att bli bortglömd”] när det saknas en godtagbar anledning för oss att fortsätta behandla dem.
 • Rätten till dataportabilitet. Detta ger dig rätt att få ut de personuppgifter som de har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätten till begränsning av behandling. Detta ger dig rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, d.v.s. endast använda dem för vissa avgränsade syften, om:
  • de är felaktiga,
  • de har använts utan laglig grund, men du inte vill att vi ska radera dem,
  • de inte är relevanta längre, men du vill att vi behåller dem av juridiska skäl,
  • du redan har bett oss sluta använda dina personuppgifter, men du väntar på att vi ska bekräfta huruvida vi har legitima skäl att använda dem.
 • Rätten att göra invändningar. Detta ger dig rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. motsätter dig att få marknadsföringsmaterial kan du ta bort ditt samtycke till att vi skickar det. Rätten att göra invändningar gäller endast under vissa omständigheter. Om den gäller beror på ändamålet med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen. En enskild har den absoluta rätten att göra invändningar mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En enskild kan även göra invändningar om behandlingen gäller:
  • en uppgift utförd i allmänhetens intresse;
  • som ett led i myndighetsutövning som rör dig; eller
  • dina legitima intressen (eller tredje parts legitima intressen);
  • i relation till automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du anser att dina integritetsrättigheter har kränkts, eller om du inte håller med om ett beslut vi har fattat gällande dina integritetsrättigheter, har du rätt att klaga till berörd tillsynsmyndighet.

Cookies

Vad är cookies?

”Cookies” är små textfiler som lagras i din webbläsare, vilket gör att vi kan känna igen din dator när du besöker vår webbplats. Cookies är nödvändiga för att vissa delar av vår webbplats ska kunna fungera korrekt och säkert. Vi använder dem även för att göra saker snabbare, enklare och mer personliga för dig och för att hjälpa oss förstå hur vår webbplats används. De kan även användas för att ge dig mer skräddarsydd reklam.

För att kunna göra allt detta, samlar cookies in personlig information om dig när du använder vår webbplats. Du kan välja om du vill acceptera eller neka vissa eller alla typer av cookies och styra detta via din enhets webbläsarinställningar. Vi uppmärksammar dig på detta genom att visa dig vår cookie-banner när du besöker vår webbplats. Om du därefter fortsätter att använda vår webbplats utan att justera dina webbläsarinställningar, använder vi cookies i enlighet med nedanstående avsnitt. För att hjälpa dig göra ett informerat val är det viktigt att förstå varför vi använder dessa olika typer av cookies och vad det innebär för din onlineupplevelse. Detta avsnitt ger dig en sammanfattning av huvuddragen och beskriver på vilket sätt en avstängning av de olika cookie-typerna påverkar din upplevelse på vår webbplats.

Cookies låter också PlayMillion ta reda på vilken reklam som tog dig till vår webbplats, vi kan använda cookies från PlayMillion på din dator. Om vi samlar in sådan information förblir du personligt oidentifierbar och vi kommer inte att dela denna information med någon fristående tredje part.

Typer av cookies

De cookies vi använder kan grupperas i följande kategorier:

 • Strikt nödvändiga
  Denna typ av cookie låter dig navigera på webbplatsen och använda grundläggande funktioner som säkra områden och onlineregistrering. Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som kan användas för marknadsföring eller minns var du har varit på internet. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt, och väljer du att slå av dem kan vi inte längre garantera din säkerhet eller förutse hur vår webbplats kommer att fungera under ditt besök.
 • Prestanda
  Denna typ av cookie samlar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. vilka sidor du besöker, och om du upplever några fel. Den information som samlas in är anonym och används endast för att hjälpa oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, mäta vad som intresserar våra användare och bedöma effektiviteten i vår annonsering.
 • Funktionalitet
  Denna typ av cookie kommer ihåg dina funktionsinställningar på vår webbplats, så att du inte behöver ställa in dem på nytt vid varje besök. Vissa av dem hanteras av en tredje part. De kan t.ex. avgöra om du vill se de senaste eller äldsta kommentarerna i samband med en artikel först. De gör det även möjligt för oss att hälsa dig välkommen med ditt namn eller komma ihåg dina språk- och regionsinställningar.
 • Marknadsföring/spårning
  Dessa cookies används för att analysera vilka annonser som är mest relevanta för en användare av webbplatsen baserat på de områden av webbplatsen som användaren besöker.

Kontrollera mina cookies

Med alla moderna webbläsare kan du se vilka cookies du har, och rensa dem individuellt eller i sin helhet genom att ändra dina cookie-inställningar. Du hittar vanligen cookie-inställningar i webbläsarens ”alternativ” eller ”inställningar”, annars bör du använda ”Hjälp”-knappen i din webbläsare för närmare information. Du kan även ta hjälp av länkarna nedan:

 • Cookie-inställningar i Chrome
 • Cookie-inställningar i Firefox
 • Cookie-inställningar i Internet Explorer
 • Cookie-inställningar i Safari

Du kan blockera cookies genom att aktivera de inställningar i din webbläsare vilka gör det möjligt att neka alla eller vissa cookies. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) förlorar du dock åtkomst till hela eller delar av vår webbplats. Vi strävar efter att göra hela vår webbplats tillgänglig för alla, men om du blockerar cookies, i synnerhet strikt nödvändiga cookies, kan din åtkomst påverkas negativt. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar att blockera cookies, kommer vårt system att utfärda cookies så snart du besöker vår webbplats.

Ditt första besök på vår webbplats kommer att generera ett popup-meddelande som gör dig uppmärksam på denna integritetspolicy och kommer endast att visas igen om du ändrar dina cookie-inställningar från tid till annan.

Användandet av Google Analytics

Vi använder Google Analytics för analysändamål, som att hålla reda på våra kunders/användares surfmönster och för att bygga upp en profil för en anpassad webbläsarupplevelse. Google Analytics är en populär webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur kunder använder webbplatsen.

Ditt val att tacka nej (opt-out) tillämpas endast för den webbläsare från vilken du gör valet, använder du olika webbläsare är du således tvungen att tacka nej i var och en. Detta val är cookie-baserat, så om du raderar dina cookies är du tvungen att tacka nej igen. Google Analytics, som du kan styra via dina webbläsarinställningar: opt-out. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer etc., själva eller genom att använda våra tredjeparts-underleverantörer i syfte att tillhandahålla reklammaterial, avseende våra tjänster, samt även produkter, tjänster, webbplatser och applikationer som relaterar till:

 • (i) våra affärspartners och affiliates; (samlat: “Marknadsförings-affiliates”), som vi tror skulle vara av intresse för dig.

  Det kan också bli aktuellt att dela och visa personuppgifter med våra marknadsförings-affiliates i syfte att förse dig med olika marknadsföringserbjudanden som vi eller våra marknadsförings-affiliates anser vara relevanta för dig. Våra marknadsförings-affiliates kan använda den här personliga informationen för olika marknadsföringstekniker. Det kan exempelvis röra sig om marknadsföring direkt via e-post, sms och telefon.

  Med din integritet i åtanke ger vi dig genom detta marknadsföringsmaterial, eller via vår casinoprogramvara, möjligheten att tacka nej till ytterligare material från oss eller från våra marknadsförings-affiliates.

Säkerhet

PlayMillion gör stora ansträngningar för att garantera att dina personuppgifter och betalningsuppgifter förblir 100 % säkra och konfidentiella. Vi använder oss av säkerhetsprotokoll som är branschstandard (Anslutningen till den här webbplatsen är krypterad och autentiserad med TLS 1.2 (ett starkt protokoll), ECDHE_RSA med X25519 (ett starkt nyckelutbyte) och AES_128_GCM (ett starkt chiffer) för att säkerställa att alla transaktioner, inklusive insättningar och uttag, hanteras säkert. Denna teknik skyddar din information från att fångas upp av någon annan än PlayMillion när den skickas mellan dig och PlayMillion.

Sekretessbegränsningar

Av juridiska skäl kan PlayMillion under vissa omständigheter vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter. Orsaker till detta kan vara:

 1. för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom;
 2. att agera i enlighet med juridiska processer. Vi förbehåller oss dessutom rätten att lämna ut dina personuppgifter, inklusive spelaridentifiering, namn, fysisk adress, faktureringsadress, e-post och/eller telefonnummer, till tredje part enligt vad vi anser är lämpligt i samband med utredningar om bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, piratkopiering eller annan olaglig eller förbjuden verksamhet som kan utsätta oss för rättsligt ansvar.